Πιστοιήσεις ανυψωτικών μηχανημάτων, από γερανούς και κλαρκ μέχρι γερανογέρφυρες. 

Μελέτες για ταξινόμιση οχημάτων (επικαθίμενα, ρυμουλκούμενα, υδραυλικές πόρτες, θάλαμοι, βυτία κ.α.). 

Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ΜΕ (κλαρκ, φορτωτές, εκσκαφείς κ.α.)

Read More

Αξιόπιστα, ποιοτικά και οικονομικά, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες Μελέτης και Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για την αδειοδότηση της επένδυσή σας, από τον αρχικό έλεγχο καταλληλότητας του χώρου εγκατάστασης μέχρι και την τελική αδειοδότηση.

Read More

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

  • Συλλογή και επεξεργασία των δικαιολογητικών
  • Συλλογή όλων των απαιτούμενων συμπληρωματικών εγγράφων
  • Συμπλήρωση δήλωσης ιδιοκτησίας
  • Υποβολή και παρακολούθηση φακέλου στο Εθνικό Κτηματολόγιο

 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Read More

Παθητικά συστήματα όπως θερμομόνωση και παραγωγή ΖΝΧ από ηλιακά καθώς και ενεργητικά συστήματα όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά και έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας και LED φωτισμός.

Read More

Αναλαμβάνουμε την ανέγερση νέων κτιρίων καθώς και την ανακαίνιση υφιστάμενων, είτε είναι κατοικίες είτε επαγγελματικοί χώροι, από τον σχεδιασμό και την άδεια μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια.

Read More

Πυρασφάλειες, βιομηχανικές κατόψεις, ενεργειακά πιστοποιητικά, σχέδια ΔΕΗ.

Read More

Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών λειτουργίας για πρατήρια υγρών καυσίμων, βιομηχανίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συνεργεία, και για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά σας.

Read More