Στην Αυσαρίδης - Βουτσάς ΟΕ μπορούμε να αναλάβουμε εξολοκλήρου την δήλωση της περιουσίας σας στο κτηματολόγιο. Μπορούμε επίσης να σας κατευθύνουμε και για το επόμενο βήμα, για παράδειγμα, τι πρέπει να κάνετε για τυχόν αυθαίρετες κατασκευές, ή για τις δηλώσεις Ε9, ή ακόμη και για την διόρθωση των τίτλων ιδιοκτησίας σας.

Αναλαμβάνουμε τον έλεγχο των τίτλων ιδιοκτησίας σας, την προετοιμασία και τη συλλογή όλων των δικαιολογητικών από Υποθηκοφυλακείο, Δήμο, ΚΕΠ, Πολεοδομία και την συμπλήρωση των εντύπων για τη δήλωση. Αναλαμβάνουμε επίσης και την υποβολή και την παρακολούθηση του φακέλου στο τοπικό γραφείο κτηματογράφησης.

Για όσους βρίσκονται σε περιοχές μακρινές του δήμου Πέλλας ή ακόμη και αν είστε κάτοικος εξωτερικού, μας στέλνετε ηλεκτρονικά ή με κούριερ τα δικαιολογητικά που έχετε και αν χρειαστεί αναλαμβάνουμε εμείς την συλλογή των δικαιολογητικών που σας λείπουν, καθώς και κάθε βήμα της διαδικασίας της δήλωσης.

Κάνουμε τα πράγματα απλά, για εσάς, και σας κρατούμε ενήμερους για την εξέλιξη της διαδικασίας από την υποβολή μέχρι την ανάρτηση των τελικών κτηματολογικών πινάκων σε μερικά χρόνια από τώρα.

Επιλέξτε να μας εμπιστευτείτε διότι αντιλαμβανόμαστε το επίπεδο ευθύνης που αναλαμβάνουμε, παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσία και το κάνουμε με ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ και ΣΥΝΕΠΕΙΑ

 

 Σημαντικές διευκρινίσεις για την διαδικασία κτηματογράφησης

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής δηλώσεων;
Δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο σε οποιαδήποτε από τις περιοχές που κτηματογραφούνται. Με τον όρο δικαίωμα εννοείται η πλήρης ή ψιλή κυριότητα σε ακίνητο, η επικαρπία ή οποιαδήποτε άλλη δουλεία.
Συγκεκριμένα, υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση είναι ο ιδιοκτήτης ακινήτου ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή) και κάθε δικαιούχος επικαρπίας, δικαιούχος οποιασδήποτε άλλης προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου), ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής) και κάθε δικαιούχος οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος.
Όποιος αποκτά δικαίωμα κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται επίσης να υποβάλει δήλωση, άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν και όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (π.χ. εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κτλ.).
Αν κάποιος δηλώνει δικαιώματα σε διαφορετικούς δήμους ή κοινότητες, τότε συμπληρώνει και καταθέτει ξεχωριστές δηλώσεις. Η δήλωση αφορά δικαίωμα και όχι ακίνητο. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωμα σε αυτό να το δηλώσουν.
Αναλυτικά:
 • Σε περίπτωση συγκυριότητας, υπόχρεος είναι κάθε συγκύριος για το ποσοστό της συγκυριότητάς του.
 • Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, υπόχρεος είναι κάθε κληρονόμος κατά το μερίδιό του επί του ακινήτου που κληρονομεί.
 • Σε περίπτωση που έχει μεταβιβαστεί μόνον η ψιλή κυριότητα και έχει παρακρατηθεί η επικαρπία, υπόχρεοι για την υποβολή δήλωσης είναι και οι δύο, καθένας για το δικαίωμά του.
 • Σε περίπτωση σύστασης κάθετης ή οριζόντιας ιδιοκτησίας επί ακινήτου, υπόχρεος είναι ο κάθε ιδιοκτήτης για το δικαίωμά του επί της οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας.
 • Σε περίπτωση που έχει συσταθεί πραγματική δουλεία (π.χ. διόδου, θέασης) επί ακινήτου, υποβάλλονται οι εξής δηλώσεις: ο δικαιούχος της δουλείας υποβάλλει τη δήλωση για το δικαίωμα της δουλείας του επί του ξένου ακινήτου και για το δικαίωμα της κυριότητάς του στο δικό του ακίνητο. Ο κύριος του βεβαρημένου με τη δουλεία ακινήτου θα υποβάλει δήλωση για την κυριότητα στο δικό του ακίνητο.
 • Σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο, υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης για το δικαίωμα της κυριότητάς του, αλλά και η δανείστρια τράπεζα για το δικαίωμα της εμπράγματης ασφάλειας (υποθήκη, προσημείωση).
Ποια ακίνητα δηλώνονται;
Η δήλωση αφορά όλα τα ακίνητα, είτε είναι εντός είτε είναι εκτός σχεδίου, είτε είναι αγροτικά είτε είναι αστικά.
Τι να προσέξουν οι πολίτες;
Προτού υποβάλουν τη δήλωσή τους, οι πολίτες πρέπει να διορθώσουν όλες τις εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχουν σχετικά με την ακίνητη περιουσία τους. Δηλαδή, να ελέγξουν αν οι τίτλοι κυριότητάς τους έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, εάν υπάρχουν σφάλματα στα συμβόλαια ή να τακτοποιήσουν εκκρεμή προσύμφωνα, διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς κ.ά. Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας δηλώσεων είναι η 4η Ιουλίου 2016.

Ειδικά οι ομογενείς οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις τους ως τις 4 Οκτωβρίου 2016, μπορούν να το πράξουν είτε με πληρεξούσιο είτε ηλεκτρονικά.
Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά;
Μαζί με το έντυπο της δήλωσης του Νόμου 2308/1995 Δ1 για φυσικά πρόσωπα, πρέπει να επισυναφθούν:
α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια)
β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Κατά την υποβολή της δήλωσης χρειάζεται απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και η επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ αυτού που δηλώνει το ακίνητο (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.). Αν δεν υπάρχει ΑΦΜ, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου πρέπει να μεριμνήσει ώστε να αποκτήσει.
γ) απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του οικείου Υποθηκοφυλακείου
Προαιρετικά έγγραφα είναι:
α) τοπογραφικό διάγραμμα αν υπάρχει
β) απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρημένης ιδιοκτησίας.
Σημειώνεται ότι σε ειδικές περιπτώσεις δικαιωμάτων, ενδέχεται να απαιτηθούν και επιπλέον δικαιολογητικά. Ελάτε στα γραφεία της Αυσαρίδης - Βουτσάς ΟΕ για να ελέγξουμε την περίπτωσή σας και να σας ενημερώσουμε για τα επιπλέον δικαιολογητικά που μπορεί να χρειαστείτε.
Σε περιπτώσεις κληρονομιάς τι ισχύει:
Υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις ιδιοκτησιών, για τις οποίες απαιτείται η υποχρεωτική κατάθεση εγγράφων ως εξής:
 • Αν η κυριότητα επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει σε αυτόν που το δηλώνει δυνάμει διαφορετικών τίτλων (π.χ., το 25% με δωρεά, το 30% με γονική παροχή και το 45% με αγορά), απαιτείται η κατάθεση όλων των τίτλων και η συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στην ενότητα «Στοιχεία Δικαιώματος».
 • Αν το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με κληρονομιά, μπορεί να δηλωθεί ακόμα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς (ή άλλη ισοδύναμη πράξη, όπως κληρονομητήρια). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα με την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Συγκεκριμένα:
  • Κληρονομιά με διαθήκη: θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
  • Κληρονομιά χωρίς διαθήκη: θα πρέπει να υποβάλλονται ο τίτλος του κληρονομούμενου, εφόσον υπάρχει, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς.
 • Σε περίπτωση που υπάρχει έκτακτη χρησικτησία, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία, όπως λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, κτλ., μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις κτλ. Από τα έγγραφα θα πρέπει να αποδεικνύεται 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου.
Πού θα βρω τα αναγκαία έντυπα;
Στα γραφεία μας στην οδό αρβανίτη 8 στα Γιαννιτσά μπορείτε να βρείτε ολα τα αναγκαία έντυπα, όπως επίσης και στα γραφεία Κτηματογράφησης, στα ΚΕΠ ή στο www.ktimatologio.gr (έντυπο της δήλωσης του Ν. 2308/1995, οδηγίες συμπλήρωσης, έντυπο πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης). Επίσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης και τον υπολογισμό του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Οι δηλώσεις του Ν. 2308/1995 διατίθενται σε δύο έντυπα, Δ1 και Δ2.

Το έντυπο Δ1 αφορά τους πολίτες που δηλώνουν πλήρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, άλλη δουλεία.

Το έντυπο Δ2 αφορά κατ αρχάς τα νομικά πρόσωπα για το σύνολο των δικαιωμάτων τους, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν διαφορετικά δικαιώματα από τα προαναφερθέντα.
Για την ορθότερη συμπλήρωση των εντύπων, καθώς και για οποιαδήποτε απορία σας για την διαδικασία μπορείτε να μας συμβουλευτείτε, είτε με επίσκεψη στα γραφεία μας είτε τηλεφωνικά στο νούμερο 23820 25 345.
Πού θα υποβληθούν οι δηλώσεις;
Κάθε Γραφείο Κτηματογράφησης είναι αρμόδιο για τα ακίνητα που δηλώνονται σε μία ή περισσότερες περιοχές και είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την παραλαβή των δηλώσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Στην Αυσαρίδης - Βουτσάς ΟΕ αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου την διαδικασία για εσάς.
Ποια είναι τα δικαιολογητικά που θα υποβάλω μαζί με τη δήλωση; Είναι απαραίτητη η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος;
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να επισυνάπτουν οι πολίτες μαζί με το έντυπο της δήλωσής τους έχουν περιοριστεί σε απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου κτήσης (π.χ. συμβόλαια) και στο αποδεικτικό πληρωμής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.

Μαζί με το έντυπο της δήλωσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α) Απλά φωτοαντίγραφα των τίτλων που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα σε ακίνητα (π.χ. συμβόλαια)
β) Αποδεικτικό καταβολής πάγιου τέλους κτηματογράφησης.
γ) Απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και επίδειξη εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ αυτού που δηλώνει την ιδιοκτησία (π.χ. εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ κτλ.).
δ) Στις ειδικές περιπτώσεις που το ιδιοκτησιακό καθεστώς ενός ακινήτου είναι πιο σύνθετο (π.χ. χρησικτησία ή κληρονομιά) απαιτούνται επιπλέον έγγραφα.
Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητη η σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος. Το τοπογραφικό διάγραμμα διευκολύνει την ορθή αποτύπωση του δηλούμενου ακινήτου κατά θέση και όρια, δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση υποδεικνύει το τμήμα του κληροτεμαχίου που δηλώνεται. Εάν υπάρχει συνεπώς τοπογραφικό καλό είναι να προσκομίζεται.
Για την υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική η προηγούμενη καταβολή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης;
Η καταβολή του πάγιου τέλους αποτελεί προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η δήλωση. Στις αστικές περιοχές το πάγιο τέλος είναι 35 ευρώ ανά δικαίωμα, ενώ για τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γκαράζ), που αποτελούν αυτοτελείς ιδιοκτησίες το τέλος είναι 20 ευρώ. Δηλαδή, κάθε πολίτης που υποχρεούται να κάνει δήλωση, όπως αναφέρθηκε αναλυτικά ανωτέρω, πρέπει να καταβάλει το πάγιο τέλος κτηματογράφησης.

Αυτό σημαίνει ότι αν για ένα ακίνητο υπάρχουν δύο συνιδιοκτήτες, θα καταβάλουν και οι δύο το τέλος κτηματογράφησης.
Ειδικά στις αγροτικές περιοχές τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν περισσότερα από δύο δικαιώματα κυριότητας ή δουλείας καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο μόνο δικαιώματα, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό δικαιωμάτων που δηλώνουν στον συγκεκριμένο ΟΤΑ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, δηλαδή περίπου μετά τέσσερα χρόνια, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να καταβάλει πρόσθετο τέλος 1ο/οο επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αφαιρουμένων από αυτήν 20.000 ευρώ.
Πώς θα υπολογίσω το πάγιο τέλος;
Ο υπολογισμός και η πληρωμή του τέλους προηγούνται της υποβολής της δήλωσης και το αποδεικτικό καταβολής επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης. Για τον υπολογισμό του τέλους χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο, το οποίο το συμπληρώνουμε εμείς για εσάς, όπου υπολογίζεται το τέλος για όσα δικαιώματα δηλώνει ένα φυσικό πρόσωπο στον ίδιο δήμο ή κοινότητα.

Αν κάποιος έχει δικαιώματα σε διαφορετικούς δήμους ή κοινότητες θα συμπληρωθεί ξεχωριστό έντυπο πληρωμής τέλους για κάθε περιοχή. Αν δεν μπορείτε να υπολογίσετε το τέλος, απευθυνθεινθείτε στα γραφεία της Αυσαρίδης - Βουτσάς ΟΕ, όπου με βάση τη δήλωσή του για τα δικαιώματα που κατέχει υπολογίζεται το οφειλόμενο ποσόν. 
Πού θα πληρώσω το πάγιο τέλος κτηματογράφησης;
Στις Τράπεζες Alpha Bank, EFG Eurobank, Marfin Εγνατία, Probank, Αγροτική, Αττικής, Γενική, Εθνική, Εμπορική, Κύπρου, Πειραιώς, Δωδεκανήσου, Χανίων. Το αποδεικτικό καταβολής θα επισυνάπτεται στο έντυπο της δήλωσης.
Υπάρχει άλλος τρόπος υποβολής της δήλωσης; 
Εκτός από την υποβολή της δήλωσης στα κατά τόπους Γραφεία Κτηματογράφησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την καταθέσουν με συστημένη ταχυδρομική αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή με κούριερ στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Στην περίπτωση αυτή, πέραν του εντύπου δήλωσης και των εγγράφων που συνυποβάλλονται, πρέπει να επισυναφθούν υποχρεωτικά: α) απλό φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου β) απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ, όπως εκκαθαριστικό Εφορίας, λογαριασμός ΔΕΗ, κτλ. γ) το πρωτότυπο αποδεικτικό καταβολής του παγίου τέλους κτηματογράφησης. * Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης και ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε. www. ktimatologio.gr. Σε αυτή την περίπτωση τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είτε σαρώνονται και στέλνονται ηλεκτρονικά είτε αποστέλλονται ταχυδρομικά στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης. Η πληρωμή του πάγιου τέλους πραγματοποιείται με πιστωτική κάρτα.
Η Αυσαρίδης - Βουτσάς ΟΕ, προκειμένου να διευκολύνει την διαδιακασία δήλωσης για τους ενδιαφερόμενους που κατοικούν σε αποκακρυσμένες περιοχές ή στο εξωτερικό, αναλαμβάνει την ηλεκτρονική δήλωση για λογαριασμό σας, με την αποστολή των στοιχείων και δικαιολογητικών ηλεκτρονικά (σκαναρισμένα). Καλέστε μας για να βρούμε τον πιο βολικό και εύκολο τρόπο να γίνει η δήλωση της περιουσίας σας!
Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωση;
Η συμπλήρωση των δηλώσεων είναι απλή, αλλά υπάρχουν δυσκολίες και λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα παρατηρήσεις από το Γραφείο Κτηματογράφησης. Εμπιστευτείτε μας έτσι ώστε να μην χάνετε αδικα πολίτιμο χρόνο από την δουλειά σας.
Προκειμένου η δήλωση να είναι πλήρης, είναι απολύτως απαραίτητος και ο προσδιορισμός της θέσης του ακινήτου που αφορά το δικαίωμα που δηλώνεται. Στην περίπτωση που το δηλούμενο δικαίωμα αφορά σε ακίνητο που έχει οδό και αριθμό, ο προσδιορισμός της θέσης είναι κατά κανόνα απλός και συνήθως αρκεί η αναγραφή της πλήρους διεύθυνσης του ακινήτου, στην περίπτωση όμως που το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή εκτός σχεδίου ή σε αγροτική περιοχή, ο εντοπισμός της θέσης του θα πρέπει να γίνει με προσοχή και με την συνδρομή έμπειρου μηχανικού διότι στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του δηλούμενου δικαιώματος κατά την υποβολή της δήλωσης, στη συνέχεια της κτηματογράφησης, ο δηλών θα κληθεί να επανέλθει για τον εντοπισμό του. Σε κάθε περίπτωση είναι χρήσιμο μαζί με τη δήλωση να προσκομίζονται αντίγραφα τοπογραφικών διαγραμμάτων ή άλλων εγγράφων που διευκολύνουν την ορθή αποτύπωση του δηλούμενου ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα. 
Αν δεν υποβάλω δήλωση;
Αν δεν υποβληθεί δήλωση απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης και η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που δεν δήλωσε το δικαίωμα επί της ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε απαγόρευση ή ακυρότητα αίρεται με την κατάθεση της δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να δηλώσει είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα.
Αν θέλω να πουλήσω την ιδιοκτησία μου;
Οι δικαιοπραξίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και να δηλωθούν εκ νέου. Οποιος αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας κατά την περίοδο συλλογής δηλώσεων υποχρεούται να υποβάλει δήλωση, άσχετα εάν το δικαίωμα έχει ήδη δηλωθεί από τον προηγούμενο δικαιούχο.
Ποια διαδικασία ακολουθείται μετά τη δήλωση;
Μετά την υποβολή και επεξεργασία των δηλώσεων και των λοιπών συλλεχθέντων στοιχείων συντάσσονται οι προσωρινοί κτηματολογικοί πίνακες και διαγράμματα της ανάρτησης, η οποία διενεργείται στο Γραφείο Κτηματογράφησης. Κατά τη διάρκειά της υποβάλλονται από τους έχοντες έννομο συμφέρον αιτήσεις διόρθωσης και ενστάσεις κατά των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων της ανάρτησης, οι οποίες εξετάζονται από το Γραφείο Κτηματογράφησης ή τις Επιτροπές Ενστάσεων, αντιστοίχως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, το Γραφείο Κτηματογράφησης λαμβάνοντας υπόψη τις αποφάσεις των Επιτροπών Ενστάσεων, την επεξεργασία των αιτήσεων διόρθωσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει συλλεχθεί ως την ημερομηνία που ορίζεται με απόφαση του ΟΚΧΕ, συντάσσει τους τελικούς κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα και περαιώνεται η κτηματογράφηση. Μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περαίωσης της κτηματογράφησης από τον ΟΚΧΕ διενεργούνται οι πρώτες εγγραφές και εκδίδεται απόφαση του ΟΚΧΕ, με την οποία ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφηθείσα περιοχή. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από το σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών στο σύστημα του Κτηματολογίου.
Αν χρειαστώ πιστοποιητικά για την ιδιοκτησία μου;
Η εφαρμογή του Κτηματολογίου διευκολύνει την έκδοση πιστοποιητικών. Για κάθε αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ή οιουδήποτε άλλου προβλεπόμενου από τον νόμο εγγράφου, ή αίτηση διόρθωσης, ή ένσταση, ο νόμος προβλέπει την καταβολή τέλους 5 ευρώ. Για τις αντίστοιχες διαδικασίες πληρωμής, οι πολίτες θα πληροφορούνται από τα αρμόδια Γραφεία Κτηματογράφησης.

Πηγή: Taxheaven