ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η εταιρια μας αναλαμβάνει την αδειοδοτηση για:

  • Βιομηχανίες και βιοτεχνίες.
  • Εργοστάσια και εργαστήρια.
  • Χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Αποθήκες βιομηχανικής ψύξης τροφίμων – Logistics Centers.
  • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων.
  • Άδειες μεταπωλητών υγρών καυσίμων.
  • Έρευνα και έγκριση χωροθέτησης για την επιλογή τηςβέλτιστης θέσης της επιχείρησής σας.
  • Σχεδίαση της βέλτιστης κτιριακής δομής (Layout) της βιομηχανικής μονάδας με βάση τη βέλτιστη γραμμή παραγωγής.
  • Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης με τα οδικά δίκτυα της περιοχής.
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
  • Μελέτες όλων των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και μελέτη πυροπροστασίας για την πλήρη λειτουργία του εργοστασίου.
  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακίνησή του στη Δ/νση Ανάπτυξης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας.

Συγκεκριμένα για την αδειοδότηση της εταιρείας σας αναλαμβάνουμε τα εξής:

  • Έρευνα και έγκριση χωροθέτησης για την επιλογή της βέλτιστης θέσης της επιχείρησής σας.
  • Σχεδίαση της βέλτιστης κτιριακής δομής (Layout) της βιομηχανικής μονάδας με βάση τη βέλτιστη γραμμή παραγωγής.
  • Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης με τα οδικά δίκτυα της περιοχής.
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
  • Μελέτες όλων των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καθώς και μελέτη πυροπροστασίας για την πλήρη λειτουργία του εργοστασίου.
  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διακίνησή του στη Δ/νση Ανάπτυξης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας.

Στο ολοκληρωμένο πλαίσιο εξυπηρέτησης προς τους πελάτες μας, παρέχουμε άμεση και εγγυημένη συνεργασία και υποστήριξη με εξωτερικούς συνεργάτες για την έκδοση της οικοδομικής άδειας της επένδυσης, την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών κλπ.

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες μελετών πυροπροστασίας:

 • Βιομηχανιών
 • Βιοτεχνιών
 • Αιθουσών συγκεντρώσεως κοινού και υγειονομικού ενδιαφέροντος 
    (Εστιατόρια, ψητοπωλεία, καφετέριες, σνακ μπαρ, πιτσαρίες κ.λπ.)
 • Σταθμών αυτοκινήτων
 • Εμπορικών καταστημάτων & Ψυχαγωγικών Κέντρων
 • Εμπορικών Αποθηκών (logistics centers)
 • Ξενοδοχείων 
 • Θεάτρων - Κινηματογράφων
 • Εκπαιδευτηρίων
 • Κτιρίων Γραφείων & Κτιρίων κατοικιών
 • Πρατηρίων υγρών & αερίων καυσίμων
 • Συνεργεία αυτοκινήτων
 • Πλυντήρια - Λιπαντήρια

Επιπροσθέτως αναλαμβάνουμε την επίβλεψη όλων των κατασκευών που προβλέπει η κάθε μελέτη  για τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής και λειτουργίας των συστημάτων πυροπροστασίας, όπως επίσης και της ορθής εφαρμογής της μελέτης πυροπροστασίας σε όλα τα επίπεδα. Στη συνέχεια αναλαμβάνουμε και τη διεκπεραίωση για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.