ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Σας παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για την αδειοδότηση της επένδυσή σας, από τον αρχικό έλεγχο καταλληλότητας του χώρου εγκατάστασης μέχρι και την τελική αδειοδότηση. Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης καθώς και καθοδήγηση για την εύρεση χρηματοδότησης. Πραγματοποίηση της επένδυσής σας με τις υψηλότερες προδιαγραφές, χρησιμοποιόντας τα έμπειρα συνεργεία της εταιρίας και επώνυμο, ποιοτικό εξοπλισμό, από τα ΦΒ πλαίσια και τους αντιστροφείς μέχρι τις βάσεις και την καλωδίωση.