ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις που διέπουν την χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω ισχύουν για τα αγαθά προς πώληση καθώς και για την επίσκεψη και τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.michanikoi.gr της εταιρίας Αυσαρίδης - Βουτσάς ΟΕ (εφεξής η «εταιρία»). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση αλλά με την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα της. Η επίσκεψη της ιστοσελίδας καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που περιγράφονται εδώ καθώς και των όσων περιγράφονται για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για τους τρόπους παράδοσης.

1. Ευθυνη εταιριας

Η εταιρία δηλώνει ότι οι πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται ή παρουσιάζονται μέσω της ιστοσελίδας είναι ακριβείς και άρτιες. Επίσης δηλώνει ότι είναι αληθείς όλες οι πληροφορίες που παρέχονται για την ταυτότητα της εταιρίας.

Για τα προσωπικά δεδομένα παρακαλώ ανατρέξτε στις πληροφορίες, στην «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων».

2. Περιορισμος ευθυνης

Η εταιρία δεν ευθύνεται για εκ παραδρομής λάθη κατά την καταχώρηση των δεδομένων της ιστοσελίδας, και δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον χρήστη της ιστοσελίδας για τον λόγο αυτό. Η εταιρία δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθούν τέτοια λάθη.

3. Ευθυνη χρηστων

Ο χρήστης της ιστοσελίδας οφείλει να συμμορφώνεται με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις τηλεπικοινωνίες γενικότερα. Ο χρήστης απαγορεύεται να κάνει παράνομη και καταχρηστική χρήση των πληροφοριών και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας απαγορεύεται να αντιγράψει ή να χρησιμοποιήσει για οποιοδήποτε σκοπό κείμενα ή αρχεία ή πολυμέσα τα οποία περιέχονται στην ιστοσελίδα, εκτός εάν έχει την έγγραφη άδεια διαχειριστή της εταιρίας. Τα δεδομένα της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του διεθνούς δικαίου.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας απαγορεύεται με πράξεις του να προκαλέσει βλάβη στην εταιρία, στην περιουσία της, στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό της ταχυδρομείο. Απαγορεύεται να παρενοχλήσει τρίτους μέσω της εταιρίας και απαγορεύεται η οποιαδήποτε προσπάθεια για συλλογή ή χρήση προσωπικών στοιχείων χρηστών μέσω της εταιρίας και των υπηρεσιών της.

4. Γενικα

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διέπονται από το ελληνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ χρήστη και εταιρίας, αρμόδια δικαστήρια είναι των Γιαννιτσών.